keskiviikko 13. syyskuuta 2017

SAMK ja TAMK opettajankoulutusyhteistyössä

Satakunnan ammattikorkeakoulu on vuodesta 2013 alkaen tehnyt Tampereen ammattikorkeakoulun opettajankoulutuksen kanssa opettajaharjoitteluun liittyvää kehittämiskouluyhteistyötä. Viime vuonna kymmenkunta opettajaopiskelijaa ja samkilaista ohjaavaa opettajaa toteuttivat yhdessä opetusta SAMKissa. Itselläni on ollut ilo koordinoida ja olla kehittämässä tätä toimintaa.

Kehittämiskoulussa on luotu yhteisopettajuuteen perustuva toimintamalli, joka yhdistää opettajaharjoittelijan alakohtaisen työelämäosaamisen ja tuoreen työelämäkokemuksen ammattikorkeakoulun tarjoamaan tutkintokoulutukseen. Kehittämiskouluun tulevan opettajaharjoittelijan harjoittelun onnistumista edistää myös se, että hänellä on opettajan tehtävään edellytetty ylempää korkeakoulututkintoa vastaava tutkinto itsellään. Malli tukee yhteisopettajuuden toteutumista opetuksen suunnittelusta oppimisen arviointiin asti.

Vuosittain kerättävässä palautteessa kehittämiskoulu saa toistuvasti kiitosta opettajaharjoittelijoilta hyvästä ohjauksesta, ja toisaalta ohjaavat opettajat ovat arvostaneet mahdollisuutta uudella tavalla kehittää omaa opetustaan yhdessä opettajaopiskelijan kanssa. Ammattikorkeakouluille laajemmin tämä yhteistyö on ollut erinomainen väylä pedagogisen työn ja siihen kouluttautumisen kehittämiseen.

Ammattikorkeakoulutuksen ydin on työelämäosaamisen ja korkeakoulutasoisen koulutuksen yhdistämisessä. Siksi on tärkeää, että nämä kaksi asiaa lyövät kättä myös opettajankoulutuksessa silloin, kun opettajaksi aikovalla on tähtäimessään amk-opettajuus. Kehittämiskoulussa luodussa toimintamallissa opettajan työn koko kuva aukeaa työelämästä tulevalle opettajaharjoittelijalle hyvin intensiivisessä harjoittelujaksossa.

Palautteen vakiolausahduksiin kuuluukin usein opettajaopiskelijan kommentti siitä, että opettajan työn monipuolisuus ja vaativuus sekä suunnitteluun ja arviointiin käytettävä aika yllättivät ja vahvistivat opettajan työhön liittyvää arvostusta edelleen. Ohjaavat opettajat pedagogeina tekevät arvokasta työtä ja se saa tunnustusta. Heidän työstään tulevaa palautetta on ilo välittää, kun taas huomenna käymme vuosittaisen kehittämiskoulun palautepalaverin TAMKin ja SAMKin välillä.perjantai 8. syyskuuta 2017

Pedagogiikan helmiä

SAMKin opetuksen pedagogiset kysymykset ja kehittäminen olivat fokuksessa tänä aamuna KOPE-hankkeen haastattelussa Porissa. KOPE on opettajankoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteinen pedagogisen kehittämisen hanke. Haastatteluun osallistui yhteensä 12 opiskelijaa ja opetuksen kehittäjää osaamisalueilta ja opetus- ja laatupalveluista. 

Keskusteluun nostettiin SAMKin pedagogisia helmiä ja kehittämisen kohteita - annettavaa muille ja opittavaa muilta. Oli hyvä itsekin pysähtyä taas toteamaan, miten hienoa työtä SAMKissa tehdään.

SAMKin HILL-verkkoneuvottelu- ja -opetusympäristö on ainutkertainen ja palvelee arjessa koko henkilöstöä ja kaikkia opiskelijoita, myös opiskelijajärjestöjen toimintaa. Verkossa toteutetaan kokonaisia tutkinto-ohjelmia. Koulutusta uudistetaan rohkeasti esim. Yrittäjän koulutusohjelman toteutuksessa. Opintojaksoon pohjaava valintakoekokeilu verkossa on ollut menestys. Digiope-hanke on vahvistanut digitaalista ja verkkopedagogista osaamista koko henkilökunnassa. Simulaatiopedagogiikka, työelämän kanssa tehtävät yhteiset projektit Apparaatissa, Soteekissa,  Tuotekehityspajassa tai esim. automaation ja robotiikan alueella koulutuksissa, käänteinen oppiminen, monimuotototeutukset kielissä  tai verkostomaisesti toimivan osaajapoolityön kehittäminen ovat kaikki joustavaa opiskelua ja opintojen edistymistä tukevia, pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja - joitakin helmiä mainitakseni.

Mutta kun puhutaan pedagogiikasta ja digitaalisuudesta samassa lauseessa, opittavaa on jatkuvasti. Toisilla enemmän ja toisilla pidemmälle.

Suuri ennustaja ei tarvitse olla nähdäkseen, että oppimisanalytiikka on aihe, joka tulee nostamaan päätään seuraavien vuosien aikana laajasti myös ammattikorkeakouluissa. Siitäkin poimimme työkalut opettajalle, jotta hän voi nähdä reaaliaikaisemmin oppimisen tulokset ja kompastuskivet ja tukea oppimista edelleen.