keskiviikko 28. marraskuuta 2018

Onko teillä töissä SAMKin opiskelija? - Onnistuuko opinnollistaminen?

Opinnollistamisen seminaari Onko teillä töissä SAMKin opiskelija? - Onnistuuko opinnollistaminen? järjestettiin SAMK-kampus Porissa 22.11.2018.

Saimme n. 60 henkilön voimin kuulla opiskelijoiden ja työnantajapuolen kokemuksia siitä, miten opintojen vieminen käytännön työhön on kehittänyt työtä ja opiskelijan osaamista motivoivalla ja opintoja edistävällä tavalla.

Projekti- ja viestinnän opinnot solahtivat sujuvasti työhön, jossa tradenomi AMK -opiskelijan tehtävänä on työssään tiimipäällikkönä toteuttaa projekti sen suunnittelusta toteuttamiseen ja johtamiseen asti.

Energia- ja ympäristötekniikkaa opiskeleva ympäristöinsinööri on pystynyt työhönsä opinnollistamaan useita ammattiopintojaan ammattikorkeakoulusta ja samalla on kasvanut osaaminen oman työnsä hoitamiseen motivoivalla tavalla.

Pitkis-leirit ovat tarjonneet monipuolisia projekti- ja harjoittelumahdollisuuksia jo vuosia erityisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Yhteistyössä nähdään kehittämisen mahdollisuuksia, opinnollistamisen yksi keskeinen ajatus on, miten opiskelijan mukana voidaan tuoda työhön sellaista kehittävää osaamista, josta hyötyvät sekä työpaikka että opiskelija.

Mitä sitten saa ammattikorkeakoulu? Uutta pedagogista tekemistä ja osaamista, kiinteää työelämäyhteistyötä aineessa kuin aineessa, motivoituneita opiskelijoita ohjattavaksi ja tietysti aikataulussaan valmistuvia opiskelijoita. On tutkimuspohjaista tietoa siitä, että korkeakouluopiskelija, joka tekee työtä opiskelemallaan alalla opintojensa aikana, saa työstään tukea opintoihinsa ja opinnot etenevät jopa keskimääräistä paremmin.

Kiitos kuuluu kaikille seminaariin osallistuneille, opinnollistajille ja heidän ohjaajilleen rohkeasta tekemisestä ja uskalluksesta kokeilla ja kehittää. Saimme hyviä kysymyksiä ja kävimme hyviä keskusteluja, jotka ovat puhuttaneet pitkin viikkoa vielä viikko seminaarin jälkeenkin.


Seminaari toteutettiin osaa valtakunnallista Toteemi-hanketta ja ohjelmassa oli mukana myös ReKey-hankkeen puheenvuoro matkailun koulutuksen opoinnollistamiskokeiluista.

keskiviikko 7. marraskuuta 2018

Tutkinnon osia ja monimuotoisuutta

Uudistuvaan korkeakoululainsäädäntöön ollaan tuomassa korkeakouluille mahdollisuus tutkintojen osien toteuttamiseen henkilöstökoulutuksen tyyppisesti myytävänä koulutuksena.

Käytännössä tämä näyttäisi merkitsevän tutkintojen tuotteistamista niin, että syntyy täydennyskoulutuksena tai avoimen ammattikorkeakoulun koultutuksena tuotettuja koulutustuotteita, joille on työelämässä ja laajemminkin kysyntää.

Millaisia ratkaisuja korkeakouluissa kehitetään, se jää vielä nähtäväksi. Hyvänä arvauksena voisi pitää sitä, että koulutus on jollain tapaa järkevä kytkeä olemassa olevaan tutkintokoulutukseen. Monimuotoisuuden tarjoaminen ns. päiväopetuksen rinnalla, luonnollisesti verkko-oppimisympäristöjen tuominen mukaan entistä monipuolisemmin ja niissä tapahtuvan oppimisen ohjauksen kehittäminen ovat suuntia, joihin pedagoginen työ kehittyy nyt ja lähitulevaisuudessa.

Tänään kolmen kehittämishankkeen,(Toteemi, eAMK ja KOPE) asiantuntevin voimin koottiin ajatuksia Kokeile ja kehitä -seminaarissa. Päällimmäisenä ajatuksena nyt, kun päivän teemoja ja keskusteluja mietin, on se, miten erilaisissa koulutuksen kehittämishankkeissa saadaan syntymään tuloksia, jotka vahvistavat laajasti korkeakoulutusta Suomessa. Miten hankkeiden hienot tulokset juurtuvat ja lähtevät edelleen kehittymään eri oppilaitoksissa, se jää nähtäväksi. Joka tapauksessa yhteisellä tekemisellä on ollut ja on valtava voima. On ollut hienoa saada olla mukana tällaisessa yhteisessä kehittämisessä ja samalla asemoida oman ammattikorkeakoulun tekemistä korkeakoulukentällä laajemmin tapahtuvaan kehittämiseen.

Ihan parasta on ollut huomata, että olemme hyvässä kehittämisen vauhdissa mukana ja teemme oikeita asioita sen suhteen myös SAMKissa.