keskiviikko 18. huhtikuuta 2018

Ristiinopiskelussa ensimmäiset toteutukset syksyllä 2018Turussa järjestettiin kaksipäiväinen eAMK-hankkeen ristiinopiskeluseminaari 17. - 18.4. Tavoitteena oli jakaa ideoita, kokemuksia ja suunnitella yhdessä toteutuksia ja niissä erityisesti ristiinopiskelun toteutuksessa huomioon otettavia laatu- ja muita tekijöitä. 

Seminaarissa esiteltiin myös CampusOnline.fi, jonne tullaan jatkossa kokoamaan valtakunnallinen ammattikorkeakeakoulujen välisen ristiinopiskelun mahdollistava ympärivuotinen opintotarjonta. Syksyllä siellä ovat tarjolla ensimmäiset, jo nimetyt, 60 opintojaksoa. Syksyllä 2018 tullaan näillä tiedoin tekemään uusi kysely ristiinopiskelun tarjonnasta AMKeille. Silloin haetaan pilotoitavaksi kevään ja kesän 2019 opintotarjontaa. Tulostavoitteena on ristiinopiskelun ympärivuotisen AMK-opintotarjonnan kehittyminen.

Seminaariin osallistui kaikkiaan noin 100 pilotoitavien opintojaksojen opettajaa ja AMKien ja  eAMK-hankkeen ristiinopiskelun parissa toimivaa asiantuntijaa.

Kyse ei ole vain opetuksen osittaisesta siirtämisestä ristiinopiskelun piiriin, vaan myös esimerkiksi opetuksessa tarvittavien tietojärjestelmien yhteensovittamisesta niin, että meille muualta verkon kautta tuleva ristiinopiskelija saa tarvittavat palvelut, kuten kirjaston palvelut ja verkko-opetuksen alustat joustavasti käyttöönsä. Toki tätä on tehty tähänkin asti avoimessa ammattikorkeakoulussa ja yhteistyösopimuksiin perustuen. Tuoko uusi toiminto mukanaan uusia haasteita ja kuinka paljon, se jää nähtäväksi. Asia kehittyy nyt pilotoinnin kautta, kokeilevasti kohti kehitystä.

keskiviikko 4. huhtikuuta 2018

e-oppimisen aika

SAMKin tuore julkaisu e-oppimisen aika kertoo ammattikorkeakoulun opetustyöstä käytännönläheisellä tavalla. Julkaisuun valikoitui erilaisia oppimiskokeiluja ja menetelmäkuvauksia SAMKin eri koulutusaloilta. Mukana on sekä AMK- että ylempi AMK -tutkintoihin johtavia pedagogisia ja digitaalisia opetusratkaisuja BYOD-aikakaudella. Julkaisuun kannattaa tutustua, pääset mukaan amk-opetuksen monipuoliseen arkeen: e-oppimisen aika