torstai 31. toukokuuta 2018

Opetuksen hankkeet vievät pedagogista työtä eteenpäin

Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut ja rahoituksellaan myös ohjannut ammattikorkeakoulujen pedagogisen työn kehittämisen suuntaa viime vuosina kiitettävällä tavalla. Asiat, joita olemme tehneet, on yhteisesti tunnustettu merkittäviksi kehittämisen kohteiksi. Yhteistyötä tehdään isoissa amkien välisissä kehittämisprojekteissa.

Viimeksi todettiin ristiinopiskelun voima, sitä ennen on tälläkin palstalla kerrottu mm. työn opinnollistamisen kasvavasta roolista AMK-opetuksessa. Ohjauksen merkitys opettajan työssä tulee kasvamaan, kun tunnistetut ja tunnustetut oppimisympäristömme laajenevat käytännön työkentille, jonne amk-tason varmentava osaaminen pitää kytkeä silloin, kun puhumme AMK-opinnoista. Tähän liittyen SAMKissa käynnistyy seuraavaksi oppimisanalytiikan kehittämishanke, jossa keskiössä ovat meille soveltuvat digitaaliset työkalut opiskelijan omaan opinnoissa etenemisensä seuraamiseen, mutta myös opettajan avuksi nähdä, miten opiskelijaryhmä ja siellä yksittäinen opiskelija etenee ja millaista ohjausta hän näyttäisi tarvitsevan päästäkseen opintojakson osaamistavoitteisiin.

Nämä ns. OKM-kärkihankkeisiin kuuluvat hankkeet ovat sikäli tärkeitä, että niiden tehtävänä on kehittää AMK-opetusta laajasti, ei vain esimerkiksi koulutusalakohtaisesti. Silloin keskeinen asia ammattikorkeakoulun sisällä on, että niitä myös toteutetaan laajasti koko oman ammattikorkeakoulun tasolla. SAMKissa olemme linjanneet, että hankkeet pyritään kytkemään suoraan opetukseen ja siksi meillä opettajat ovat nyt vahvasti kiinnitettyinä näihin hankkeisiin myös omaan opetukseen ja osaamisalaan liittyen. Tällä tavoin pääsemme toiminnan tasolla nopeasti alkuun myös käytännön tulosten tekemisessä.

Tässä yhteydessä onkin jo hyvä aika sanoa kiitos hienoille pedagogeillemme, jotka ovat tunnistaneet tavoitteet, nähden niiden merkityksen AMK-opetuksen tulevaisuuteen ja ovat oman työnsä kehittämisellä mukana AMK-pedagogiikan kehittämisessä. Olemme lähteneet liikkeelle maltilla, mutta päämäärätietoisesti.

Suunta näyttää olevan selvä kohti verkostoituneen kulttuurin mallia, jossa työelämä on mukana opetussuunnitelmissa ja koulutuksen rakenteissa, osaamiskeskeisyys ohittaa tutkintokeskeisyyden ja erilaiset vaihtoehtoiset tavat opintojen suorittamiseen ovat sitä kautta arkea. Kimmo Mäki ja Hannu Kotila kuvasivat AMK-pedagogiikan suuntaa tämän vuoden AMK-päivillä Porissa (https://www.samk.fi/wp-content/uploads/2018/05/160518Toteemi-AMKpaivat.pdf) varsin havainnollisella tavalla: