perjantai 22. marraskuuta 2019

Laatua, joustavuutta ja osaamista -Toteemin tulosseminaari SAMKissa

Tänään klo 13 alkaa Toteemi-hankkeen tulosseminaari SAMKissa. Lyhyesti sanoen tulokset ovat tähän asti odotuksen mukaiset ja hienot:


Voimaa verkostoista seminaari 24.11.2017

Onko teillä töissä SAMKin opiskelija? – Onnistuuko opinnollistaminen? 22.11.2018

Tulos-ja ennakointiseminaari 21.5.2019

Laatua, joustavuutta ja osaamista uudella tavalla -tulosseminaari 22.11.2019

Osaajapoolien rakentuminen ja vakiintuminen substanssipohjaisiksi opetuksen kehittäjäverkostoiksi: Johtaminen, Markkinointi, LUMA, Projektiosaaminen, Talousosaaminen, Työyhteisöosaaminen, Viestintä ja kielet –poolit, sis. Tutkimusviestintä, Yrittäjyys, Pilviosaaminen, Oikeudellinen osaaminen

Mentoriverkoston muodostuminen opetuspalveluihin

SAMKin strategiatason toimenpiteiksi: opinnollistaminen, arviointikehikko
Opetuksen johtoryhmän asettamat vuositavoitteet 2019, 2020 (johdettu strategiasta)…

Julkaisut:
-          Osaajapoolien posterinäyttely 21.5.2019
-          Opetusta kehitetään korkeakoulun monialaisissa asiantuntijaverkostoissa. Työn ja oppimisen liitto. Toteemi-hankkeen uusia innovaatioita. (Hannu Kotila ja Liisa Vanhanen (toim.)

Kaikkea tätä on tukenut Toteemin päähanke hienoilla seminaareillaan ja vertaistyöllä. Loppuraportointia odotellessa...

torstai 14. marraskuuta 2019

Kohtaako ohjaus myös edistyneen oppijan?

Ohjauksen kehittäminen on agendalla korkeakouluissa ja korkeakoulutuksen kehittämisessä - näkemyksiä esitetään opetuksen hallinnosta ja ohjauksen asiakkaista eli korkeakouluopiskelijoista alkaen. Ja hyvä on, että puhutaan. Hyvä on myös, että tehdään. Opiskelijaryhmät ovat jatkuvasti erityisempiä: opintoihin tullaan eri reittejä ja hyvin erilaisilla valmiuksilla, opintoja tehdään enemmän ja vähemmän työn ohessa, eri ikäisinä ja eri elämäntaustoilla. Myös ohjauksen tarpeet siis eriytyvät. Ohjaus nähdään paitsi professiona, myös jokaisen korkeakoulun henkilöstöön kuuluvan tehtävänä - ja niinhän se onkin.

Ennen korkeakouluun tuloa moni, varsinkin nuori opiskelija on tottunut saamaan ohjauspalveluja ja osaa niitä myös käyttää. Tänä päivänä korkeakouluissakin ollaan tähän hyvin valmiita ja asiaa kehitetäänkin vahvasti. Silti on todettava, että kaksi ohjauksen ääripäätä vaativat ohjaukselta, mutta myös opetuksen toteutuksilta jatkuvaa kehittämistä.

Oppimisen ja opiskelun tukea tarvitaan ja se tarve onkin kehittämispuheessa vahvasti esillä - mutta entä se toinen ääripää?Olemmeko riittävällä tavalla valmiita ohjaamaan ja tarjoamaan opetusta ja ohjausta nopeasti edistyville ja lisää haasteita kaipaaville? Isoissa ryhmissä opettajan on yritettävä pitää mukana jokainen. Eriyttäminen kumpaankin suuntaan on vähintäänkin haastavaa, mutta pistää kyllä miettimään. Opiskelijoilla on paitsi erilaiset lähtökohdat, myös erilaiset  motiivit oppia. Tämä antaa oman mausteensa paitsi ohjauksen asiantuntijoille, myös opettajan työhön oppimisen ohjaajana.