keskiviikko 3. huhtikuuta 2019

Opinnollistamisen mahdollisuudet on tärkeää tunnistaa työpaikoilla


Työnantajalle opiskeleva työntekijä on mahdollisuus kehittää työn erityisiä osa-alueita ja samalla tukea työntekijänsä opintojen etenemistä ja osaamisen kehittymistä. Haasteena tähän liittyy erityisesti se, että työnantajat tulevat tietoisiksi siitä, että opintoja voidaan yhdistää työhön ja yksilön, työn tai työyhteisön osaamisen kehittämiseen. Viestin viejiä voivat olla työssä käyvät opiskelijamme itse. Heillä on mahdollisuus tunnistaa ajankohtaiset tarpeet työpaikalla ja mahdollisuudet opinnoissaan. Esimerkiksi työpaikan kehityskeskustelut antavat mahdollisuuden työnantaja- tai työntekijälähtöisesti tulla tietoiseksi erilaisista mahdollisuuksista opintojen ja työn yhdistämisessä. 

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on joustavan opiskelun muotoja kehitetty erityisesti opiskelija- ja työelämälähtöisinä toteutuksina. Työn opinnollistamisen tapa on käytössä useissa oppiaineissa, osaamisen tunnistamisen menettelyihin on panostettu ja akvaariotenttiminen on tuonut mahdollisuuden valita, milloin on paras aika itselle tentin suorittamiseen. On paljon opiskelijan omasta aktiivisuudesta kiinni, miten hän tarttuu erilaisiin tarjottuihin suoritusmahdollisuuksiin. Menetelmien ja mahdollisuuksien voimakas kehittyminen on kuitenkin selkeää viesti siitä, että opiskelua työnkin yhteydessä halutaan tukea ja opiskelijan työ nähdään opinnoissa mahdollisuutena, ei uhkana. Suurin osa korkeakouluopiskelijoista käy myös töissä opintojensa aikana. Korkeakoululle merkittävä asia on se, että suurimmassa osassa työ myös vastaa hyvin osaamista, jota opiskelijat ovat hankkimassa ja täydentämässä korkeakouluopinnoissaan.