keskiviikko 26. syyskuuta 2018

Jatkuva oppiminen tuo uudenlaista haastetta korkeakouluihin

Opetus- ja kulttuuriministeriö kannustaa korkeakouluja kehittämään jatkuvan oppimisen malleja nyt voimakkaasti. Taustalla on ajatus siitä, että miljoona työikäistä on tällä hetkellä täydennyskoulutusta vailla ja korkeakoulujen odotetaan vastaavan tähän haasteeseen. Taustalla on myös tavoite, että vuoteen 2030 mennessä yli 50 %:lla 25 - 34-vuotiaista on korkeakoulututkinto.

Täydennyskoultusta korkeakoulut ovat toteuttaneet jo pitkään. Jatkuvan oppimisen ajatus on tuomassa siihen mahdollisuuden tuottaa tutkinnon osia työnantajille myytävinä kokonaisuuksina. Näitä jatkuvan oppimisen malleja ja tuotteita korkeakouluissa valmistaudutaan nyt myös kehittämään. Aikaisemmin tutkinnon osia ei tällaisina paketteina ole ollut tarjolla, vaikka toki yksittäisiä opintoja avoimen ammattikorkeakoulun kautta kuka tahansa on voinut korkeakouluissa suorittaa.

Paitsi haasteita, kehityksessä nähdään myös mahdollisuuksia joustaviin opiskelu- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksiin. Yhtenä haasteena on tietysti myös se, miten työnantajapuolella tällainen täydennyskoulutusmahdollisuus otetaan vastaan. Mahdollisuus sen kautta validoituun täydennyskoulutukseen on kuitenkin olemassa, kunhan lainsäädäntö tulee tukemaan muutoksen toteuttamista. Lainsäädäntöön liittyvä prosessi on parhaillaan käynnissä.