torstai 24. lokakuuta 2019

Opettajaharjoittelijat SAMKissa

Opettajankoulutuksen yhteistyö tuo luontevalla tavalla pedagogista kehittämistä suoraan opetukseen. Olemme nyt vajaan kymmenen vuoden ajan tehneet opettajaharjoittelun yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun opettajankoulutuksen kanssa. Omat opettajamme on perehdytetty ohjaavan opettajan tehtävään, jota he toteuttavat yhteisopettajuuden periaatteella yhdessä opettajaharjoittelijan kanssa.

Meidän opettajaharjoittelijamme tulevat tähän harjoitteluun ylempi korkeakoulututkinto ja koulutettavan alan työkokemus mukanaan. Se mikä heiltä vielä puuttuu, on opettajakokemus. Olemme olleet vaativia tuossa koulutus- ja työkokemustaustassa kolmestakin syystä: opiskelijoidemme pitää saada tästäkin opetuksesta osaamista täydentävää lisäarvoa, opettajaharjoittelijamme voi keskittyä siihen, mitä hän erityisesti tarvitsee: perehtymistä AMK-opettajan työhön,  erityisesti ammattikorkeakoulussa toteutettavaan pedagogiikkaan. Kolmanneksi ohjaava opettajamme saa tilaisuuden myös oman työnsä kehittämiseen osana omaa työtään ja tilaisuuden nostaa pedagogiikka ja laajemmin oma työ luontevasti reflektion piiriin. Lisäarvoa kaikkeen tähän tuo se, että tuore työelämäkokemus ja sitä kautta "toinen näkemys" saadaan koulutuksen sisältöihin kuin itsestään.

Vuosittain kymmenkunta opettajaharjoittelijaa on suorittanut harjoittelunsa SAMKissa tähän tapaan. Tänä syksynä olen saanut vastata tuplamäärään kysyjille tästä mahdollisuudesta. Aiempien vuosien palaute on ollut hyvää, siitä kiitos ohjaaville opettajillemme ja opettajahrjoittelijoillemme, jotka ovat ottaneet asian hienosti omakseen.