torstai 22. elokuuta 2019

AHOT ja arviointia vahvistettiin taas tänään

Aloitimme vapaamuotoiset pedapuolikkaat tänään AHOToinnin ja osaamisen arvioinnin teemalla. Kokeilemme tiimimme kanssa näitä pedagogiikan parituntisia vuoden ajan kerran kuukaudessa ja jos kysyntää on, jatkamme.

AHOT on vanha tuttu, johon palataan aina aika ajoin. Pelisäännöt ovat yhteiset, mutta kaipaavat joskus keskustelua ja päivittämistäkin. Uudet opiskelijat tulevat taas opintohinsa ja on aika katsoa, miten parhain päin saadaan heidän opintonsa alkamaan. Joka syksy tämä aika on yhtä hektistä ja uutta luovaa.

Osaamisen arvioinnissa pätee totuus sitä saadaan, mitä arvioidaan. Tähän sisältyy tärkeä huomio siitä, että osaamme kertoa, mitä arvioimme ja millä kriteereillä. Silloin voidaan myös ajatella, että arvioinnin kriteerein näkyväksi tekemisellä heti kättelyssä voidaan ohjata oppimista - sen suuntaa ja syvyyttä. Samalla opiskelijan oma vastuu oppimisestaan voi kasvaa ja hänestä tulee arvioinnin kohteen sijaan aktiivinen arvioinnin toimija suhteessa omaan oppimiseensa.

Ihan osaamisen ja sen tunnistamisen perusasioiden äärellä siis olemme olleet. 


keskiviikko 21. elokuuta 2019

Tämä viikko on alkanut loistavasti

Olen onnellisessa asemassa omassa työssäni. Eilen sain olla mukana työyhteisöosaamisen asiantuntijoiden kanssa kehittämässä kaikille SAMKin opiskelijoille kuuluvaan opintoon AHOT-toteutusta. Tänään sain olla todistamassa markkinoinnin asiantuntijoidemme tuottaman digimarkkinointikoulutuspäivän ohjelmaa. Kumpaankin liittyy se erityisyys ja ylpeyden aihe, että SAMKissa on pystytty luomaan amkin sisälle monialaisia asiantuntijaverkostoja, joissa avoin vuorovaikutus, osaaminen ja aineistojen jakaminen, yhteinen koulutuksen sisältöjen valmistelu ja arviointiperusteiden pohtiminen ovat arkipäivää.

Ammattikorkeakoulun koulutusta on uudistettu jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti ja osaamisperustaisuutta jatkuvasti vahvistaen niin opetussuunnitelmissa kuin käytännön opetuksessa. Työn opinnollistamisen kehittämisessä on tuotettu kokonaisia opintototeutuksia eriyttäen opiskelijoille, jotka pystyvät soveltamaan täällä opiskelemaansa omaan työhönsä. AHOT-testejä on kehitetty opiskelijoille, joilla aikaisempaa osaamista opiskeltavasta asiasta jo on. Näin varmistetaan osaaminen ja samalla joudutetaan opinnoissa etenemistä.

Näitä osaamisen jakamiseen ja vahvaan substanssiin perustuvia asiantuntijaverkostoja on tällä hetkellä kymmenkunta. Ne saivat alkunsa Toteemi-hankkeesta ja kun hanke on tämän vuoden lopussa päättymässä, nämä verkostot jatkavat elämäänsä pitäen huolen siitä, että sisällöllinen ja pedagoginen osaamisemme ovat jatkuvasti kehittyviä.

Onnistumisen edellytys on ollut sekä organisaation että opettajien sitoutuminen yhteiseen tekemiseen. Meillä se on onnistunut!