maanantai 5. syyskuuta 2016

Ajankohtaisesti AMK-opetuksestaAMK-opetuksessa pedagogiset menetelmät ovat olleet agendalla ajankohtaisia aina - ja erityisesti nyt. Oppimisen yhteisöllisyyden, jakamisen, osaamisen esille tuomisen ja toisaalta yksilöllisten ratkaisujen merkityksen korostuminen oppimisessa on ollut viime vuosien pedagoginen ismi. Samankaltaista yhteisöllistä osaamista ja oman osaamisen esille tuomista arvostetaan myös työelämätaitona, yhtä hyvin kuin kykyä ottaa haltuun verkottunut työympäristö.
Verkottuneessa todellisuudessa digitaaliset oppimisympäristöt kehittyvät koko ajan ja tuovat lisää mahdollisuuksia joustaviin työskentelymahdollisuuksiin. Ympärivuotisen opintotarjonnan kehittäminen, jo hankitun osaamisen tunnustaminen ja työn opinnollistaminen ovat digitaalisuuden ohella avainsanoja kansallisessa ja siis myös SAMKilaisessa korkeakoulutuksen kehittämisessä.

SAMKissa tapahtuu nyt paljon pedagogisessa kehittymisessä ja opetusteknologian haltuunotossa. Meneillään on laaja digiopettajuuden hanke, jossa oman työn kehittäminen on tärkeä tavoite ja koskettaa meitä kaikkia. HILL- ja Moodle-koulutukset ovat tulleet tutuiksi isolle osalle ja niitä jatketaan edelleen. Opetussuunnitelmia uudistetaan. Tutkintouudistuksen prosessissa on yhdessä tuotettu laajasti ja ennakointitietoa hyväksi käyttäen osaamisia, joita tutkintojen tulee tuottaa ja jotka opetussuunnitelmissa näkyvät. Avoimena opetuksen keskustelufoorumina Peda-Agorakin toistuu taas 16.11.2016 ja silloin yhteistyössä TAMKin opettajankoulutuksen Porin ryhmän kanssa teemalla opettaja ohjaajana. 

Vaikka paljon tapahtuu, pedagogista keskustelua ja tilaa sille toivotaan usein lisää. Yksi askel ajankohtaisista teemoista puhumiseen on AMKpeda.SAMK-blogi, joka tänään näkee päivänvalon ensi kertaa. Tervetuloa mukaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti