perjantai 8. kesäkuuta 2018

”Osallisuus, yhteistyö ja luottamus ovat koulutuksen kehittämisen avainasioita”Kansallisen koulutuksen arviointikeskus KARVIn arviointifoorumissa 2018 pohdittiin, millaista osaamista suomalainen koulutusjärjestelemä tuottaa, toteutuuko koulutuksen tasa-arvo ja vastaako osaaminen työelämän vaatimuksia. Kompaktissa paketissa saatiin ajankohtaista arviointitietoa koulutuksen nykytilasta. Teemoina olivat Osallisuus, tasa-arvo ja hyvinvointi, Osaaminen ja yhteistyö sekä Luottamus. Vaikka arvioinnit on toteutettu erikseen eri kouluasteilla, tuloksista on helposti löydettävissä yleisemminkin päteviä huomioita. Seuraavassa muutamia nostoja esityksistä:

Ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun johtavat opintopolut tulevat nivelvaiheen arviointiin 2018–2021. Maahanmuuttajilla suurimmaksi esteeksi korkeakouluopintoihin pääsyyn on tunnistettu suomen kielen heikko taito. 

Opiskelijahuollon tulisi olla mukana jokaisen oppilaitoksessa työskentelevän tehtävässä, tarvitaan välittävää toimintakulttuuria. Opiskeluhuollon painopisteen tulee olla yhteisöllisessä ja ennaltaehkäisevässä opiskeluhuollossa.

Pedagoginen johtajuus luo puitteet yhteisöllisen toiminnan luomiseen, täydennyskoulutukseen, opetussuunnitelmatyöhön osallistumiseen ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Ammatillisessa koulutuksessa osaamisperustaisuus lisää asiakaslähtöisyyttä ja vie koulutusta oikeaan suuntaan. Haasteena on työpaikkojen riittävyys ja opettajien ja työpaikkojen osaaminen ja laadunvarmistus, kun oppiminen viedään työpaikoille. 

Korkeakoulusektorilla laatuauditoinnissa edistyneen tason korkeakouluilla on selkeä tehtävä, tunnustettu asema ja tiennäyttäjän rooli. Niillä on rohkeutta asettaa laaja-alaisia, konkreettisia ja monitasoisia tavoitteita alueellisesti, laajemmin yhteiskunnassa ja kansainvälisesti. Edistyneen tason korkeakouluissa on osallistava toimintakulttuuri ja vuorovaikutteisuus näkyy myös opiskelijan arjessa.

Luottamus edellyttää osallistamista. Opiskelijoiden osallisuutta opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä tulee lisätä kaikilla asteilla.

KARVIn Arviointifoorumi on katsottavissa Youtubessa ja koko aineisto KARVIn Arviointifoorumi-sivustolta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti