tiistai 21. elokuuta 2018

Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen ammattikorkeakouluissa

Tänään käynnistetään ammattikorkeakoulujen yhteinen Oppimisanalytiikka-hanke Tampereella. SAMKissa hanke keskittyy olemassa olevien oppimisympäristöjen Moodlen, HILLin ja EXAMin hyödyntämiseen oppimisen ohjaamisen työkaluna.

Oppimisanalytiikassa liikutaan herkällä alueella, kun ollaan mittaamassa yksilöä koskevaa tietoa. EU:n uusi tietosuojalaki antaa perusraamit sille, mitä tietoa, missä tarkoituksessa, kuka ja kuinka avoimesti opiskelijan oppimisesta voidaan mitata analyysityökaluilla. Opiskelijan tulee myös itse olla tietoinen oppimisanalyyttisen tiedon keräämisestä ja käytöstä ja antaa siihen suostumuksensa.  Hankkeessa onkin olennaista myös luoda yhteiset toimintavat, jotka huomioivat tietosuojaa koskevat yhä tiukentuneet kysymykset.

Tavoitteet oppimista koskevan analyysitiedon kehittämiseen lähtevät opiskelijasta, opettajasta ja koulutusorganisaatiosta. Opintoanalytiikka antaa meille jo määrällistä tietoa opintosuorituksista. Saamme ja tarvitsemme organisaationa koulutusta koskevaa tietoa opintosuoritusten, tutkintojen tai vaikkapa opiskelijamäärien kehittymisestä. Tätä tietoa käytetään hallinnollisiin päätöksiin sekä oman korkeakoulun sisällä että esimerkiksi koulutuksia koskevissa rahoituspäätöksissä.

Oppimisanalytiikassa mennään nyt syvemmälle oppimisen kysymyksiin Oppimisanalytiikka-hankkeen kanssa. Opiskelijalle on tärkeää saada palautetta omasta oppimisestaan niin, että hän voi kehittää osaamistaan analyysitiedon avulla. Palautteen odotetaan olevan oppimiseen ohjaavaa ja motivoivaa, ei vain arvioivaa. Opettajalle analyysitieto antaa eväitä kohdentaa oppimisen ohjausta ryhmässä tarvittaviin kohtiin ja ohjausta tarvitseville opiskelijoille. Oppimisanalyyttisen tiedon tarve korostuu verkon oppimisympäristöissä. Siellä tarvitaan uudenlaisia työkaluja myös opettajan työhön, jossa ohjauksen osuus on ollut kasvava osa työtä.

Oppimisanalytiikka rakentaa sillan korkeakoulupedagogiikan ja opetuksen tukena olevien ja sitä mittaavien tietojärjestelmien välille. Olennaista on, että kerättävällä tiedolla pitää olla selkeä tarkoitus. Herkän, yksilöä koskevan tiedon keräämisellä on oltava vahvat perusteet ja sen pitää olla opiskelijan oman osaamisen kasvua edistävää. Tästä tullaan myös siihen, että analyysityökaluin saatavaa tietoa on osattava ja pystyttävä tulkitsemaan oikein, jotta se palvelee kehittävää tarkoitustaan.

SAMKissa Oppimisanalytiikan hankkeen projektipäällikkönä toimii verkko-opetuksen koordinaattori Katja Lempinen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti